טבלה 3.5 ילדים חולים הרשומים בבית הספר "פיאטרו ורי"