טבלה 3.2 סיכום חולים ומחלימים במחלקות העיקריות של OSE בשנים 1951‑1949