טבלה 3.1 סך הכול אוכלוסיית חולים קשים בטריפוליטניה