סיכום

אם ב 1943 - קיבלו היהודים הלובים את הבריטים כמושיעים והביעו אהדה לכובשים החדשים , ב 1948 - הם תבעו באופן רשמי ולא רשמי את שובם של האיטלקים ואת החזרתו של השלטון האיטלקי על לוב . נראה שיהודי לוב שמרו פינה חמה בלבם לאיטליה , תחושה שמעולם לא התפתחה אצלם כלפי בריטניה . עם זאת , ניתן לראות את הכיבוש הבריטי כתקופת מעבר שסיומה השפיע באופן שונה על הקבוצות האתניות השונות במדינה . עבור הערבים , הכיבוש הבריטי תרם לגיבוש האחדות בין שלוש הפרובינציות והקל על תהליך העצמאות . תמיכתה הרציפה של בריטניה באידריס , האמיר המוצהר של קירינאיקה , כאישיות הפוליטית הלגיטימית היחידה שמסוגלת לאחד את לוב תחת שלטונו , מנעה מהכוחות האירופיים האחרים - צרפת , איטליה ואפילו רוסיה - לכפות פתרונות , והקהתה את שאיפותיהם לשלוט בלוב או לחלוק את השליטה בה . למעשה , אפשר לראות את הצד הערבי כקבוצה היחידה שהרוויחה מהכיבוש , לא מעט בזכות המדיניות הבריטית האוהדת כלפי המסדר הסנוסי בקירינאיקה . עבור היהודים , היו לכיבוש הבריטי היבטים שליליים וחיוביים . תחילת הכיבוש ב 1943 - ובואן של היחידות היהודיות עם הארמיה השמינית בישרו תקווה ליהו...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)