רשימת קיצורים

AAI Amministrazione Aiuti Internazionali AJC American Jewish Committee ACS Archivio Centrale dello Stato ADEI Associazione Donne Ebree d ' Italia AID Agency for International Development AJDC American Joint Distribution Committee AJJDC American Jewish Joint Distribution Committee ASMAI Archivio storico del Ministero dell ' Africa Italiana AUCII Archivio dell ' Unione delle Comunit à Israelitiche Italiane BMA British Military Administration DIA Deputazione Israelitica di Assistenza FAD Foreign Affairs Division HIAS Hebrew Immigrant Aid Society ICRC International Committee of the Red Cross NARA US National Archives and Records Administration OSE Organizzazione Sanitaria Ebraica PRO FO Public Records Office , Foreign Office PRO WO Public Records Office , War Office RAOC Royal Army Ordnance Corp RG Record Group , Archives of the American Jewish Committee UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees WJC World Jewish Congress YIVO Institute for Jewish Research  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)