פתח דבר למהדורה העברית

ספר זה יצא לאור במהדורה אנגלית ב . 2007 - המהדורה העברית הנוכחית והמעודכנת יוצאת השנה לרגל ציון חמישים שנה לגירוש יהודי לוב ביוני . 1967 היום לוב Judenrein ( ללא יהודים ) . מאז הופל משטרו של קד ' אפי ולוב נכנסה לסחרור פוליטי שאת תוצאותיו קשה לחזות . אם לפני ה " אביב הערבי " , או ליתר דיוק ה " חורף האסלאמי " בלוב , היתה בקרב יהודים יחידים מבין יוצאי לוב איזו תקווה לקבל פיצויים עבור רכוש קהילתי או פרטי , היום הנושא אינו עומד עוד על הפרק . לכן מהדורה זו אינה מתייחסת לתקופה שלאחר קד ' אפי , מאחר שלדעתי , בשלב הנוכחי תקופה זו אינה רלוונטית ליהודים או לצאצאיהם , ובפרט לא בישראל . עד סוף שנות השישים או ראשית שנות השבעים של המאה הקודמת היה לחקר יהדות לוב מקום שולי בלבד בספרות הכללית על יהודי צפון אפריקה . אפשר לייחס זאת לגודל הקהילה , אשר מנתה 36 , 000 יהודים ב , 1948 - בהשוואה ל 250 , 000 - במרוקו , 130 , 000 באלג ' יר ו 90 , 000 - בתוניסיה ; אפשר אולי לייחס זאת גם להיעדר תיעוד , אשר היה בנמצא אך לא היה קל להשיגו . עד אז היווה המחקר האקדמי על יהודי לוב לכל היותר פרק בעבודותיהם של חוקרים ידועי...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)