תוכן

פתח דבר למהדורה העברית 11 הקדמה מאת סר מרטין גילברט 15 רשימת קיצורים 19 מפת לוב 20 מבוא 23 פרק ראשון - תהפוכות הגורל של יהדות לוב תחת הקולוניאליזם האיטלקי 29 התפתחות הציונות בלוב 30 מוסוליני , הפשיזם ויהודי לוב 37 תקריות אנטי - יהודיות בלוב החל משנות העשרים 41 משבר השבת 44 " חוקי הגזע " והשפעתם על הקהילה היהודית הלובית 48 מלחמת העולם השנייה והתוכנית להגליית יהודי לוב למחנות הריכוז 54 סיכום 65 פרק שני - הממשל הצבאי הבריטי : תקוות והתפכחות 67 ראשית הממשל הבריטי 68 כניסת היחידות היהודיות הארצישראליות ללוב 71 יחסים מתוחים בין יהודים לערבים 75 הפרעות של 78 1945 התגובה הבריטית למהומות והדיונים על הפיצוי 81 ניסיונות לשקם את היחסים בין ערבים ליהודים 85 המהומות נגד יהודים ב 86 1948 - צמיחת הלאומיות הלובית והשפעתה על ההתפתחות הפוליטית של המדינה 91 הערכה מחדש של הכיבוש הבריטי 96 סיכום 98 פרק שלישי - תפקיד הארגונים הבינלאומיים היהודיים : שיקום והגנה על זכויות המיעוטים 101 ארגונים בינלאומיים יהודיים בלוב 102 לקראת עצמאותה של לוב 116  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)