פרק ז: תאוריות נוספות בדבר מקור סמכותם של חכמים

עד כה עסקנו בנסיונות לגלות את המקור לסמכות חכמים בדברי הרמב " ן עצמו , אולם , כפי שאפשר היה להתרשם , דעתו של הרמב " ן איננה מבוררת לגמרי , ומשום כך העלו האחרונים מספר אפשרויות לבאר את דבריו . חלק מן החכמים העלו הצעות שאינן מבוססות על דבריו המפורשים של הרמב " ן בדווקא , והן עשויות לעמוד כתאוריות עצמאיות בדבר מקור סמכותם של דברי חכמים . 413  אל הספר
המכון הגבוה לתורה. אוניברסיטת בר-אילן