א. פוזיטיביזם ומשפט טבעי

שתי שיטות עתיקות קיימות בדבר מקורו היסודי של המשפט : שיטת המשפט הטבעי , וכנגדה השיטה הפוזיטיביסטית . שיטת המשפט הטבעי , המובלטת בחוק הרומי , סבורה כי האל טבע בשכל האדם את ערכי הטוב והרע המוסרי . חוקים אלו הם אוניברסליים ונצחיים , האדם יכול לעמוד עליהם מדעתו , ותפקידו של החוק הוא לשקף ערכים אלו . 307 לעומתה , העמדה הפוזיטיביסטית רואה את החוק כמקורו היסודי והראשוני של המשפט , והיא מנתקת אותו ממערכות אחרות - מוסריות , טבעיות או מטאפיזיות . 308 307 פאור , עיונים במשנה תורה , עמ ' 61 והלאה . לדעתו , חז " ל לא הכירו בתוקף החוק הטבעי , אלא רק בתוקף חוק אלהי פוזיטיבי שנתגלה בתורה . ומשום כך לא קיימת בדבריהם הבחנה מעין זו הקיימת בתאולוגיה הנוצרית , בין מצוות וחיובים מצד השכל הטבעי לבין מצוות שמקורן כתבי הקודש ( שם , עמ ' . ( 63 אולם נראה כי דבריו של פאור משקפים רק חלק ממגוון הדעות . בנושא זה ראה עוד אפרים א ' אורבך , חז " ל - פרקי אמונות ודעות , ירושלים תשל " ח , עמ ' . 287 - 279 מן האחרונים הסוברים שהשכל הוא מקור חיוב עצמאי יש לציין את ר ' שמעון שקאפ , ראה לקמן עמ ' 224 ואילך . 308 לכאן נוגעת ...  אל הספר
המכון הגבוה לתורה. אוניברסיטת בר-אילן