פרק ד: שני דגמי הסמכות כביטוי לשיטות שונות בפילוסופיה של ההלכה

לאחר שעמדנו על תפיסות הסמכות השונות של הרמב " ם והרמב " ן , ברצוננו לדון בדברים מנקודת מבט מטא – הלכתית , ולהראות כי כל דגם מבטא תפיסה שונה בפילוסופיה של ההלכה .  אל הספר
המכון הגבוה לתורה. אוניברסיטת בר-אילן