פרק א: היקפה של מצוות "לא תסור": זקן ממרא כמקרה מבחן

בפרק זה נציג את מחלוקת הרמב " ם והרמב " ן ביחס להיקפו של " לא תסור " . לאחר מכן נעבור לבירור הגדרים של דין זקן ממרא המהווה מקרה מבחן למחלוקת זו .  אל הספר
המכון הגבוה לתורה. אוניברסיטת בר-אילן