ד. הרמב"ן וההרמנויטיקה המודרנית

נציג עתה את ביאורו של אבי שגיא לדברי הרמב " ן על רקע גישות הרמנויטיות מודרניות , 170 ואגב הדיון ננסה להוסיף נדבך להבנת דברי הרמב " ן . שגיא בוחן את התבטאויותיו השונות של הרמב " ן בפירוש התורה ובספר המצוות , ורואה בהן שני כיוונים שונים , אותם הוא מתאר על רקע שיטתו ההרמנויטית של הנס גיאורג גאדמר , 171 לעומת גישת הדקונסטרוקציה של ז ' אן ז ' אק דרידה . 172 על פי ניתוחו , דברי הרמב " ן בפירושו לתורה ( דברים יז , יא ) : " ועל משמעות דעתם נתן לי התורה אפילו יטעו " , המלמדים כי קיים פירוש נכון שלאורו נבחנת הטעות , מתפרשים יפה על רקע משנתו של גאדמר , המכירה בקיומו של טקסט בעל מובן עצמאי ובלתי מותנה בפירושו של הקורא . לעומת זאת , דברי הרמב "ן בהשגותיו לספר המצוות ( עמ ' יז ) : " כי על המשמעות שלהם הוא מצווה ונותן לנו את התורה " , משקפים עמדה קרובה לעמדה הדקונסטרוקציוניסטית , הדוחה את התפיסה שהטקסט נושא משמעות עצמאית , ומצביעה על התפקיד המכריע של הקורא בכינונו של הטקסט . על פי הגישה האחרונה , הפעילות הפרשנית של 169 קול הנבואה , שם , עמ ' . 44 לדעת הנזיר ההשראה העליונה נצרכת לעצם תהליך הדרשה , שהר...  אל הספר
המכון הגבוה לתורה. אוניברסיטת בר-אילן