פרק ג: המחלוקת בתפיסת ההתגלות

ברצוננו להשלים את הדיון בהיבט נוסף , הנראה לנו מרכזי במחלוקת , והוא התפיסה השונה של ההתגלות האלהית , ויחסה אל הפעילות האינטלקטואלית של החכם . הרמב " ם סבור כי התגלותה של התורה היא חד פעמית . היא כוללת אך ורק את התוכן שניתן בנקודת הזמן של מעמד הר סיני , וכל מה 140 תורת האדם , שער הגמול עמ ' רצח , וראה שם עוד לפניו ולאחריו . שהסיקו חכמים לאחר מכן הוא כבר בעל מעמד אחר . לעומתו , סבור הרמב "ן שהתורה הולכת ונחשפת , הולכת ומתגלה במהלך הדורות באמצעות פירושיהם ומדרשיהם של חכמים . 141  אל הספר
המכון הגבוה לתורה. אוניברסיטת בר-אילן