פרק ב: היקף המשמעות של הכתוב ודרך ההיסק של הדרשה

בפרקים הבאים ננסה להבין את שורשי המחלוקת בין הרמב " ם לבין הרמב " ן . ונציע הסברים מכמה נקודות מבט . הפרק שלפנינו עוסק בהיקף המשמעות של הכתוב ובאופן בו נלמדת ממנו הדרשה .  אל הספר
המכון הגבוה לתורה. אוניברסיטת בר-אילן