מבוא

אחד הדיונים החשובים והמקיפים ביותר ביסודותיה של ההלכה , מצוי בשני השורשים הראשונים של ספר המצוות לרמב " ם ובהשגותיו של הרמב " ן עליהם . בשורשים אלו עוסקים הרמב " ם והרמב " ן בהגדרתן ובתיחומן של המונחים " דאורייתא " ו " דרבנן " , ופורסים לפנינו סדרת מחלוקות עקרוניות אודות יסודותיה של התורה שבעל פה . שני מורי הדורות מתארים באופן שונה את תולדות ההלכה , חלוקים ביניהם בנוגע למעמדן של הקטגוריות ההלכתיות השונות , ורואים באופן שונה את אופייה ומקורה של הסמכות ההלכתית . אוצר בלום זה נידון במשך הדורות , בעיקר מן ההיבט ההלכתי , ובעת האחרונה הוכר ערכו גם בחקר הפילוסופיה של ההלכה . מגמתו של חיבור זה היא לתאר את המחלוקות הללו ולהצביע על ההנחות הפילוסופיות והתאולוגיות העומדות בבסיס התיאורים השונים . מתוך הנחה , כי קיימת התאמה בין משנתם ההלכתית לבין משנתם ההגותית , וכי המחלוקות הפרטיות אינן עומדות כשלעצמן אלא מצטרפות לכדי תפיסות מטא - הלכתיות כוללות . הרמב " ם והרמב " ן חלוקים ביניהם בארבעה נושאים : א . מדרש הלכה ב . סמכות חכמים ג . דברי נביאים ד . הלכה למשה מסיני . בחלק הראשון של החיבור נציג את המחלוק...  אל הספר
המכון הגבוה לתורה. אוניברסיטת בר-אילן