פתח דבר

לאחר שנים של עיסוק בתלמוד , הלכה והגות , הן בדרך הישיבתית המסורתית , והן במתודה המחקרית – אקדמית , הרגשנו בחסרונה של קרקע מוצקה לרגלינו בתחום יסודות תורה שבעל פה , וביקשנו להסדיר את משנתנו בסוגיה זו . בחרנו להתחיל את העיון מן התשתית , בתורתם של גדולי הראשונים , הרמב "ם והרמב " ן , שעסקו בסוגיות אלו בהרחבה . במשנתם מצאנו שני דגמים עקרוניים , שלמים ועקביים , של יסודות ההלכה . ואותם נבקש לתאר . חיבור זה , הורתו בבית מורשה בירושלים בתכנית לעמיתי מחקר , ולידתו בתכנית הדוקטורנטים במכון הגבוה לתורה שבאוניברסיטת בר אילן . טיוטה מוקדמת של החיבור הוגשה כעבודת גמר בשנת תשס " ד , במסגרת תכנית המחקר המשותפת של בית מורשה וטורו קולג ' , בהנחייתו המסורה של פרופ' דוד הנשקה . הדברים הוסיפו להתברר ולהתלבן בשנים שלאחר מכן , בלימודנו המשותף ובהוראה במסגרות שונות , ותודתנו נתונה לשומעים ולהערותיהם . במהלך העיון בחברותא הסתעפו הדיונים , ונפתחו שאלות חדשות ומרתקות . אל ה ' נקווה שיעזרנו להוציא לאור חלקים נוספים של מחקרנו , ולברר סוגיות נוספות בתחום זה , מתוך הרחבת הדעת . ברצוננו להודות מעומק הלב לאישים שסייעו...  אל הספר
המכון הגבוה לתורה. אוניברסיטת בר-אילן