מסיני ללשכת הגזית

שלמה קסירר שלמה גליקסברג מסיני ללשכת הגזית תורה שבעל פה במשנתם של הרמב " ם והרמב "ן מסיני ללשכת הגזית תורה שבעל פה במשנתם של הרמב " ם והרמב "ן מאת שלמה קסירר שלמה גליקסברג הוצאת המכון הגבוה לתורה ע " ש לודביג ז " ל ואריקה יסלזון אוניברסיטת בר - אילן  אל הספר
המכון הגבוה לתורה. אוניברסיטת בר-אילן