ביבליוגרפיה

אבו - אלעיש , עזאלדין ) . ) 2011 לא אשנא ; סיפורו הנוגע ללב של אב , רופא ואדם יוצא דופן . תרגום : יעל זיסקינד - קלר . תל אביב : הוצאת הכורסא , ידיעות אחרונות , ספרי חמד . אלדר , שלומי ) במאי ( ) . ) 2010 חיים יקרים ) סרט תעודה ( . ישראל . גולדברג , לאה ) . ) 1973 שירים ג ' . תל אביב : ספרית הפועלים . ויניקוט , דונלד ו . ) . ]) 1971 [ 1995 משחק ומציאות . תרגום : יוסי מילוא , עריכה והקדמה : רענן קולקא . תל אביב : הוצאת עם עובד . עמודים . 127 - 124 טרנטיוס ) תשס " ב ( . האחים . תרגום מרומית עם מבוא והערות : דבורה גילולה . ירושלים : מאגנס . ––– ) תשנ " ט ( . הסריס . תרגום מרומית עם מבוא והערות : דבורה גילולה . ירושלים : מאגנס . ––– ) תשנ " ה ( . פורמיו . תרגום מרומית עם מבוא והערות : דבורה גילולה . ירושלים : מאגנס . פלאוטוס ) תשס " ז ( . האוצר . תרגום מרומית עם מבוא והערות : דבורה גילולה . ירושלים : מאגנס . צבר , בועז ) . ) 2015 " מחשבות על טבעם הפוליטי של המושגים ' פורמלי ' ו 'בלתי פורמלי ' בתחום החינוך " . במעגלי החינוך , 5 ירושלים . http : // www / . dyellin . ac . il רינון , יואב ) . )...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד