קומדיית האונס

וממושך , מחליט להתגרש ממנה . הסיפור הזה מסופר מפי העבד פרמנו ) , ) Parmeno שאינו יודע דבר על האונס ולא על הסיבה לגירושיו העתידים של אדוניו . בשיחתו עם הקורטיזנה פילוטיס ) Philotis ( פרמנו מצטט שיחה עם אדונו פמפילוס , שבה אומר האחרון : "אבל כאשר החלטתי שאין עוד ביכולתי / להחזיקה , פרמנו , / לא נראה היה לי מכובד בעבורי , ולא לטובת הבתולה עצמה / להחזיק בה כסוג של שעשוע במקום להשיבה לקרובי משפחתה , ללא מתום , כפי שקיבלתי אותה " ; ועל כך עונה פילוטיס : " אתה מתאר את פמפילוס כבעל אופי הגון וירא אלים " ) . ) 152 - 148 כאשר החמות - מירינה ) , ) Myrrina אמה המיואשת של פילומנה - מגלה לפמפילוס שההיריון היה תוצאה של אונס , ושזהותו של האנס אינה ידועה , היא מתחננת בפניו שישמור בסוד הן את ההיריון הן את האונס , ומבטיחה לו להפקיר את התינוק לחסדי הטבע עם לידתו . או אז פמפילוס , שנותר לבד על הבימה , נושא מונולוג נסער , שבו הוא חושף בפני קהלו את נפתולי נפשו המיוסרת : הבטחתי , ומנוי וגמור עימדי לעמוד במילתי . אכן , עד כמה שמדובר בהשבתה , לדעתי אין מעשה זה מכובד בשום פנים ואופן ולא אעשה זאת , גם אם האהבה וי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד