(ג) קומדיית האונס יואב רינון

. 11 פרק זה מבוסס על עבודתי בקבוצת המחקר " ארוס , משפחה וקהילה" שפעלה במסגרת " מנדל סכוליון - מרכז למחקר רב תחומי במדעי הרוח והיהדות " באוניברסיטה העברית בירושלים . תודתי להנהלת סכוליון על תמיכתה בפרויקט המחקר , ולחברי הקבוצה על הדיונים הערים והפוריים בנושא .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד