הרעילות של תרבות לוחמים: הצללת-צד באמצעות 'מקבת'

מלחמה מתמשכת היא כבר חלק בלתי נפרד מהווייתנו , משהו טבעי בעקבות עשרות שנים של אבדן מצד אחד , ושל טראומות - מסד מצד אחר . לישראלים - היהודים טראומת - המסד היא השואה , רצח המיליונים והעקירה מהשורש של החיים היהודיים באירופה . לפלסטינים זוהי ה ' נכבה ' של שנת , 1948 הקטסטרופה של נישול העם הפלסטיני ופיזורו בעקבות ייסוד המדינה היהודית בארץ ישראל . במאמר המוקדש לאופן שבו אפשר לטפח צמיחה פוסט - טראומטית , תיאר רוברט ניימייר " תהליך של סיפור מחדש של אובדן ) " ) re - storying loss שמקורו ב " הבניה מחדש של משמעות בעקבות משבר ..., צמיחה פוסט - טראומטית לא רק ליחידים החיים בתוך חברה , אלא גם , במובן מסוים , לחברה ככלל " ) . ) Neimeyer 2009 : 69 , 71 ניתוח נרטיבים הפך למתודולוגיה בין - תחומית בשטחים רבים ; עם זאת , המיומנות הנלמדת היא בעיקרה תמטית , והדבר מותיר את הפוטנציאל הגדול של ניתוח רטורי - אנליטי בלתי מנוצל לחריגה מעבר לסיכום של תוכן ונושא . את הפוטנציאל הזה אפשר לממש באמצעות הצללת - צד . אחד המרכיבים המהותיים בהצללת - צד הוא הסתכלות היקפית מורחבת ובלתי מכוונת מראש . כך משתכללת היכולת לקלוט ו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד