דמיון מוסרי ופעולה-מודעת-לכוחה

פעולה - מודעת - לכוחה נעשית מתוך מודעות ליכולת האינדיבידואלית ולאחריות האישית לפעול . פעולה מוסרית מודעת - לכוחה ) moral agency ( הופיעה בדוגמה שהבאתי בראשית דבריי , כאשר תיארתי את תגובת הילדה הקטנה ליה לנוכח מצוקתו של פינוקיו הכלוא . בראשיתה , פעולה מוסרית מודעת - לכוחה היא פרי חינוך הורי בתקופת הילדות המוקדמת , של " הכוונה מודעת , שבה הורים מדגישים את הפרספקטיבה של האחר , ומצביעים על מצוקתו של האחר " ) Hoffman . ) 2000 : 143 מעבר לתשתית החינוך ההורי , זו דיסציפלינה המטפחת מיומנות שיכולה וצריכה להיות חלק מחינוך פורמלי וחינוך - עצמי במשך כל החיים . דמיון מוסרי מביא לטווח הראייה שלנו את כל המרחב של פעולה - מודעת - לכוחה , שהיא זכות וגם דרישה מהאדם באזרחות דמוקרטית . בתהליך זה , ההגדרה של הדמיון המוסרי שמנסח ג ' ון פול לדרך ) Lederach ( היא שימושית באופן קונקרטי . לדידו : היכולת להתעלות מעבר לאלימות , מעוצבת על ידי היכולת לייצר , להניע ולבנות דמיון מוסרי . ] ... [ הדמיון המוסרי דורש יכולת לדמיין את עצמנו ברשת של מערכות יחסים שכוללות את אויבנו ; היכולת להזין סקרנות פרדוקסלית שמאמצת מורכבו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד