סיכום

הפרק הראשון בשער זה הוקדש לתיאור עמדתם של השואפים לסלק את אופייה היהודי של מדינת ישראל . כזכור , השקפותיהם ודרכי הטיעון אינן אחידות . אחדים מאנשי הרוח הגורסים כך מעמידים את טענותיהם על בסיס של עקרונות כלליים ; אחרים סבורים שהיהדות מטבעה איננה סובלת שלטון מדיני , ולפיכך הקמתה של מדינת ישראל פירושה ויתור סופי על היהדות כתוכן המשותף לבני הלאום היהודי . חולשתה העיקרית של השקפה זו נעוצה בזרותה להלכי הרוח של הציבור היהודי בחברה הישראלית . ציבור זה אינו מנוכר ליהדות , והוא מבקש למצוא לכך גם ביטוי במסגרתה של מדינת ישראל . 148 כמובן , אפשר שמבטאי עמדות אלו הם בבחינת קומץ פורצי דרך המצביעים על זהותה החלופית של החברה הישראלית , שעתידה להתבסס בבוא היום . אולם טענה כזאת אפשר להחילה על כל תפיסה שאינה שגורה , והיא אינה מקנה לה מעלה כלשהי . הפרק השני בשער זה התמקד בהשקפותיהם של המחייבים את אופייה היהודי של מדינת ישראל . גם במקרה זה דרכי ההנמקה וסוגי ההשקפות אינם עשויים מקשה אחת . יש המצדיקים את עמדתם על סמך ערכים אנושיים ושיקולים אתיים ; יש המגיעים לעמדתם בשל מה שנראה להם כנתוניה המיוחדים של ההיסטוריה...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)