פרק שני המצדדים במדינה יהודית

רוב אנשי הרוח הישראלים מעוניינים בקיומו של צביון יהודי למדינת ישראל , והם נוטים לכך משני טעמים : ( א ) הם מקבלים את הטענות בזכות הגדרה עצמית ומדינת הלאום ; ( ב ) הם מסכימים כי הציבור היהודי אינו רק קהילה דתית , אלא קהילה בעלת מאפיינים תרבותיים ואתניים . אלו בעיניהם מאפיינים " לאומיים " לפי הקריטריונים המקובלים . שני הטעמים הללו כרוכים זה בזה : מאחר שהיהודים ראויים להיקרא אומה , ומאחר שאומות זכאיות להגדרה עצמית במסגרת מדינתית , אין פסול בקיומה של מדינת לאום יהודית . כמו שנראה , עניין בולט וחשוב בדיונם של רבים מאנשי הרוח המצדדים ב " מדינה יהודית " הוא זה : הם רואים ביהדות תרבות לאומית רחבה וב "מדינה יהודית " צירוף חיובי של שני רכיבים הזקוקים זה לזה או שבכוחם להשלים זה את זה . ואולם בכתביהם אין למצוא תשובה של ממש לשאלת אופייה היהודי של מדינת ישראל . לרוב הם מסתפקים באמירות כלליות ועמומות , מעלים טיעונים משפטיים – פורמליים או מדגישים את אופייה הספונטני של היהדות שתיווצר בחברה הישראלית . הטענה שנאמרה זה עתה — שלרוב האינטלקטואלים אין תשובה של ממש לשאלה מהו אופייה היהודי של מדינת ישראל — אין ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)