שער רביעי יהדותה של מדינת ישראל בעיני אנשי רוח חילונים גדעון כ"ץ וניר קידר