פרק שני דגמים ליחסים שבין דת למדינה

את יחסה של הציונות הדתית למדינה אפשר לאפיין על פי שלושה דגמים : הראשון אינו רואה מקום לעצב את המדינה מתוך זיקה לדת ( " דגם ההפרדה " ); השני שואף לשנות את המדינה מן היסוד ( " דגם הטוטליות " ); והשלישי רואה מקום לשינויים בתוך המדינה הקיימת ( " דגם ההשלמה " ) . דגם ההפרדה ודגם הטוטליות מניחים שניהם שאת החזון של המדינה היהודית הראויה אי – אפשר לממש במסגרת מוסדות מדינת ישראל שהוקמה בתש " ח . גישת ההפרדה מקבלת עובדה זו ועל כן מנתקת בין העולם הפוליטי ובין העולם הדתי , ואילו גישת הטוטליות דוגלת בשינוי רדיקלי באופיו של המשטר כדי להתאימו לדת . לעומתם הגישה המשלימה מכירה במדינת ישראל כמו שהיא ותומכת בפעולה מדודה כדי לקרב אותה למדינה הרצויה . דגם ההפרדה : מדינה לא דתית כאמור , הגישה העיקרית בציונות הדתית רואה במדינת ישראל ביטוי פוליטי של העם היהודי והמשך קיומו הפוליטי , שקדם לחורבן בית המקדש השני . גישה זו מחייבת לכאורה שהמדינה תממש באופן זה או אחר את התוכן הדתי של הלאומיות היהודית , ועל כן תתמוך בזיקה אמיצה בין המדינה , חוקיה והליכותיה ובין המסורת הדתית היהודית שבמרכזה ההלכה . ואולם יש ציונים דתי...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)