פרק ראשון קווים ארגוניים, חברתיים ואידאולוגיים

כיצד התארגנה הציונות הדתית כתנועה נבדלת ? בתנועת " חיבת ציון " , שקדמה לציונות המדינית , הייתה נוכחות דתית ( ואף רבנית ) בהנהגה , וזו אף נאבקה על שליטה בתנועה . לעומת זאת בהסתדרות הציונית שקמה אחר כך בראשותו של הרצל הייתה ההגמוניה נתונה בידי אישים לא דתיים . יתר על כן , אחדים ממנהיגי הציונות חתרו לכך שהתנועה תעסוק לא רק בפעילות מדינית , אלא גם בתרבות ( " קולטורה " ) שתבטא השקפת עולם לאומית לא אורתודוקסית . בתגובה התגבשה סיעת " המזרחי " בשנת , 1902 לאחר הקונגרס הציוני החמישי , ועמה 3 בשנים האחרונות נוסף אמצעי חדש לבירור אידאולוגי בתוך הציונות הדתית בדמות דפי עמדה המחולקים מדי שבת בשבת בבתי הכנסת , הכוללים לצד דברי תורה התייחסות לשאלות ציבוריות . דפים אלה , המבטאים גוונים אידאולוגיים ( אף שרובם המכריע מבטאים קו פוליטי ימני ) , מגיעים לאלפי בתים של ציונים – דתיים , אך הציבור הכללי כמעט שאינו חשוף להם . הדפים מאפשרים להביא את דבריהם העיקריים של הרבנים , שהם קובעי דעת הקהל , ישירות אל הציבור . לתיאור התופעה ראו יטבת וייל , " ההויה מעצבת את ההכרה : עלוני פרשת שבוע והציבור שלהם " , ארץ אחרת 4...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)