מבוא

בשנים האחרונות החברה הישראלית מגלה עניין רב ומתעצם במתרחש בתוככי הקהילה הציונית – דתית . ציונים – דתיים משולבים כמעט בכל תחומי העשייה במדינה , והם מתבלטים בדיון הציבורי בשאלת השטחים והשלום , בהכרעות הקשורות בהתיישבות ביהודה ובשומרון , בנושאים של סירוב פקודה וסמכות המדינה ובמכלול הנושאים הנגזרים מכך . עניינו של שער זה בהיבט אחד של החיים הציוניים – דתיים בישראל : יחסה של הקהילה כלפי מדינת ישראל והשלכותיו על עמדותיה בכל הנוגע למפגש הטעון בין דת למדינה . לפנינו סיפור דינמי , מתגלגל ומתפתח , המושפע הן מהתסיסה האידאולוגית בציונות הדתית גופא והן מתהליכים פוליטיים וחברתיים בחברה הישראלית כולה . כמו שנראה , הציונות הדתית נמצאת בעיצומה של תמורה רבת – ממדים , מתחולל בה מאבק אידאולוגי , והעתיד לוט בערפל . מטרתו העיקרית של שער זה להציב את הסיפור בתוך מסגרת מושגית שתאפשר לקורא הבנה בהירה יותר של עמדותיה ובעיותיה של קבוצה זו . הציונות הדתית זכתה במרוצת השנים למחקר אקדמי מהפרספקטיבה ההיסטורית , ההגותית , המשפטית , הסוציולוגית ומהדיסציפלינה של מדעי המדינה , ואף נכתבה עליה כתיבה פובליציסטית נרחבת וכתיבה...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)