פרק שלישי החרדיות האנטי - ציונית הרדיקלית: בין קנאות להתמתנות יחסית

בניגוד לזרם המתון ולזרם המרכזי של היהדות החרדית , הסבורים שהמדינה בעייתית בשל אופייה החילוני , הזרם החרדי הקיצוני שולל את עצם זכות קיומה של ריבונות יהודית לפני בוא המשיח . לשיטתו ( המוצהרת , על כל פנים ) אפילו הייתה המדינה מדינת הלכה , ואפילו היו כל מנהיגיה צדיקים גמורים , אסור היה להקימה , שכן כל שאיפה לריבונות יהודית לפני בוא המשיח היא בבחינת " מרידה במלכות שמים " ובעונש הגלות שנגזר על עם ישראל . מבחינה מעשית נקטו החרדים הקיצונים בעקרון ההתבדלות , שמשמעו בהקשר הישראלי הקמת מסגרות ארגוניות עצמאיות ובלתי תלויות במוסדות המדינה . הדוגלים בו מצדדים בהקמת קהילות נפרדות , 129 מסרבים לקבל תקציבים מן המדינה , אינם מצביעים ואינם 129 מקורו של מונח זה בתהליך שיזמו חוגים אורתודוקסיים בהונגריה ובגרמניה בשליש האחרון של המאה התשע עשרה , שהביא לפרישתן של קהילות אורתודוקסיות מן הקהילות היהודיות הכלליות ולהקמת קהילות נפרדות , לעיל , בסמוך להפניה להערה ; 5 נבחרים לכנסת או לרשויות המקומיות ומשתדלים להקים מערך שירותים עצמאי ככל יכולתם . באגף הקיצוני ביותר , נטורי קרתא , נתקדש עיקרון נוסף , המחאה , המחייב ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)