פרק שני החרדיות הפרו - ציונית, שקיעתה ותחליפיה

אמר לתלמידיו , " אולם מרחוק אי אפשר להשתתף במצבם הנורא [ של הלוחמים ] , על כן החיוב עלינו להתאמץ ולהשתתף ככל האפשר ולהתפלל עליהם , ירחם ה' וייטיב להם ולנו " . 110 במי שאינו עושה כך הוא רואה " פורש מן הציבור " , אשר חז " ל אמרו עליו כי אינו רואה בנחמת הציבור . 111 אמנם את ר ' חיים שמואלביץ אי – אפשר לשייך למגמת ה " ציונות ללא ציונות " , אך אם דברים אלה יפים לאיש הזרם המרכזי כמוהו , הרי הם נכונים מקל וחומר על החרדים המתונים . ברם יותר ממלחמות ישראל תרמו לתהליך התפתחותה של ה "ציונות ללא ציונות " שני מהלכים בזירה הפוליטית , שמצד אחד שיקפו את התמורות התרבותיות הנזכרות ומצד אחר הזינו אותן : ראשית , הצטרפותה של אגודת ישראל לממשלת בגין הראשונה ( 1977 ) לאחר שנים ארוכות שבהן סירבה לכל שותפות קואליציונית ; ושנית , עלייתה של תנועת ש " ס . הצלחתה של תנועה זו בקרב ציבורים לא חרדיים וכן עמדותיו האידאולוגיות המתונות של מנהיגה הרוחני , הרב עובדיה יוסף ( , ( 2013 - 1920 חיזקו במידה ניכרת את הרכיב החרדי המתון בחברה החרדית הרחבה והפכו את ה " ציונות ללא ציונות " דפוס לא נדיר בה . הימנעותם של החרדים המתוני...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)