פרק רביעי בין מסורת לחילון: המחלוקת על מקומה של הדת במדינה

המחלוקות שתוארו עד כאן נוגעות לרובדי התשתית של החיים הישראליים , החברה והמדינה , והן משליכות על שורה ארוכה של נושאים קונקרטיים . כך למשל , הן מטילות צל כבד על עמדותיהם של ישראלים באשר למקומן ולייעודן של הדת והמסורת במדינת ישראל . הבה נתבונן בסוגיה מורכבת זו . 61 השוו למשל בין עמדתו של א " ב יהושע ( בזכות הנורמליות , לעיל הערה 38 ) ובין עמדתו של מוטי קרפל ( המהפכה האמונית : שקיעתה של הציונות ועלייתה של האלטרנטיבה האמונית , אלון שבות : לכתחילה , תשס " ג ) . מחקרים חוזרים ונשנים מלמדים שרמת שמירת המסורת הדתית בישראל עולה בהרבה על מידת הדתיות של היהודים בישראל ( על פי הגדרתם העצמית ) . בסקר משנת 2009 נמצא שרק 16 % מהיהודים בישראל אינם שומרים כלל על המסורת ( 44 % שומרים במקצת ; 26 % שומרים במידה רבה ; 14 % שומרים על כל דקדוקיה ) . סקר אחר , משנת , 2007 מלמד שארבעה מכל חמישה יהודים בישראל — 80 % — מגלים יחס אוהד אל המסורת היהודית ואל אורח החיים היהודי המסורתי . זאת ועוד : יותר ממחצית האוכלוסייה שאינה שומרת מסורת כלל מעוניינת שילדיה ישמרו מסורת במידה מסוימת . יותר מ – % 60 מציינים שהמסורת חשו...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)