פרק שני בין יהדות לליברליזם: המחלוקת על המכוונות התרבותית

היהודים בישראל מתקיימים במצב של שניות תרבותית , והם ניזונים משתי תרבויות יסוד : התרבות המערבית ליברלית והתרבות המסורתית יהודית . ככלל , כל הקבוצות היהודיות בישראל מזדהות , ברמות שונות של הפנמה ומודעות , עם שתי התרבויות גם יחד . זו גם זו משמשת בשבילן רכיב זהותי המעצב את אורחות חייהן ואת התנהגותן . כך למשל , כמו שנראה בהמשך הדברים , למרות סיפור המסגרת של הציונות החילונית — המציג את היהודי הישראלי כ "יהודי חדש " , רבים מהחילונים צורכים מוצרים סמליים וחומריים נבחרים של התרבות היהודית ואפילו של הרכיב הדתי בה . בו בזמן הדתיים ואפילו החרדים , אף שהשפה הזהותית השגורה בפיהם מבוססת על ארון הספרים היהודי , אימצו ערכים עיקריים של התרבות הליברלית כגון שוויון , מימוש עצמי , חירות ויחס 24 הטיעון להלן מבוסס על דיון נרחב יותר בנושא זה המופיע אצל ידידיה צ ' שטרן , " עושר שמור לבעליו לרעתו : על מקומם של המשפט ושל ההלכה בחברה הישראלית " , מחקרי משפט יט ( תשס " ב ) , עמ ' . 142 - 103 הצגת שתי התרבויות כהצעות חלופיות לוקה במלאכותיות מסוימת , משום שהשתיים אחוזות זו בזו וניזונות זו מזו . אף על פי כן לצורך הני...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)