פתיחה ידידיה צ' שטרן

מהי " יהדות " ? בנות ובני הדורות הקודמים חיו את יהדותם כביטוי של ייחוד רב ממדי : דתי , לאומי , חברתי ותרבותי . בעבורם ההתקיימות הפיזית , הרוחנית והתודעתית של היהודים כקבוצה מובחנת ניזונה מכל רכיבי הזהות האמורים גם יחד כמהות אינטגרטיבית אחת , בלי שיבחינו ביניהם . ואולם שורה של שינויים מהותיים באורחות החיים של יהודים בדורות האחרונים הביאו לידי היפרדותה של חבילת הזהות הזאת . בולטים בהם שניים . ראשית החילון . מרכזיותו של הרכיב הדתי בזהות היהודית הייתה ברורה מאליה מאז ומתמיד . כך היה בכל גלגוליו של העם : לנוכח המקדש , בחורבנו ובהיעדרו ; כשזכינו לשלטון עצמי וכשהתפזרנו בין האומות ; בעתות של פריחה , צמיחה ותור זהב וכן בעתות של ניוון , נסיגה ושמד ; בגלויות שבמערב ובגלויות שבמזרח . ואולם במאתיים השנים האחרונות לערך ניכרת דומיננטיות להעדפה יהודית חדשה : בני ובנות הקבוצה מעוניינים בשימור זהותם הייחודית באמצעות הדגשה של רכיבי הלאום , החברה והתרבות ( או מי מהם ) , אך רבים מהם דוחקים מעל פניהם את הרכיב הדתי . ואכן , " בניגוד לפורשים מדרכה של הדת בדורות עברו , שבדרך כלל התרחקותם סימנה את רצונם להתפשט ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)