רשימת מקורות

דאלי , א . ( [ 1995 ] 2014 ) הגוף הרוקד , הגוף הטבעי – איזדורה דנקן באמריקה ( תרגם ניב סבריאגו ) , רמת השרון : אסיה . ביינס , ס . ( [ 1980 ] 2010 ) טרפסיכורה בסניקרס – מחול פוסט – מודרני ( תרגם ניב סבריאגו ) , רמת השרון : אסיה . Abu - Lughod , L . ( 1990 ) ‘ Can There Be a Feminist Ethnography ? ’ , Women & Performance , 5 , 1 , pp . 7 – 27 . Adair , C . ( 1992 ) Women and Dance : Sylphs and Sirens , London : Macmillan . Adams , L . ( 1992 ) ‘ The Value of Dance ’ , Dance Connection , 10 , 3 , pp . 24 – 6 . Alderson , E . ( 1987 ) ‘ Ballet as Ideology : Giselle , Act II ’ , Dance Chronicle , 10 , 3 , pp . 290 – 304 . Aldrich , E . ( 1991 ) From the Ballroom to Hell : Grace and Folly in Nineteenth - Century Dance , Evanston , Ill :. Northwestern University Press . Althusser , L . ( 1969 ) For Marx ( translated by B . Brewster ) , London : Allen Lane . Appadurai , A . ( 1988 ) ‘ Putting Hierarchy in its Place ’ , Cultural Anthropology , 3 , pp . 36 – 49 . Archer , K . and Hodson , M . ( ...  אל הספר
הוצאת אסיה