הערות

הקדמה . 1 אין בכוונתי לחזור ולתאר כאן את הסיבות שבגללן הוזנח בעבר נושא המחול במחקר החברה והתרבות , לצד אחרים ( לדוגמה , , ( 1997 , Foster ; 1997 , Desmond עסקתי כבר בנושא זה במקום אחר ( . ( 1995 , Thomas פרק 1 . 1 במקומות אחרים שלימדתי בהם , כדוגמת בית ספר אחד לאמנות , התלמידים בקורס " הגוף בתור סמל ” שהעברתי הפגינו עוינות לא רק כלפי המורה , אלא גם כלפי שאר התלמידים . עם זאת , בשני קורסים על מחול ובכמה קורסים על אופנה שהעברתי במוסדות אחרים , הייתה התגובה ל ” עבודת הגוף ” שונה למדי . פרק 5 נפתח בדיון בתגובות של תלמידי המחול . . 2 תודתי לג ’ מילה אחמד על שהסבה את תשומת לבי לכך . . 3 בתיאורו של ובר ל ” התפכחות מהעולם ” , כמו שטרנר ( 1992 , Turner ) מציין , ישנם היבטים המקבילים לניתוח המשפיע והמאוחר יותר של מישל פוקו של טכנולוגיות המשמוע של הכוח / ידע , שיתוארו בפרק הבא . . 4 המונח " תיווי לאבאן ” ( Labanotation ) משמש בארצות הברית , בשעה שהמונח " קינטוגרפיית לאבאן ” ( kinetography Laban ) משמש לרוב בבריטניה ובאירופה . . 5 ראו פרק , 4 הערה , 9 למתווה של המרכיבים העיקריים של תיווי לאבאן ושל...  אל הספר
הוצאת אסיה