סיכום

הספר ביקש להשיג כמה מטרות . המטרה כללית הייתה להמחיש שצורות ופרקטיקות של מחול מספקות מערך עשיר של משאבים לחקר האפשרויות והמגבלות של חקר הגוף בחברה , נושא שלאור ה ” תפנית התרבותית ” של שנות השמונים , מעסיק היום הרבה מביקורת החברה והתרבות . הספר ביקש גם לתרום לתחום המחקר , באמצעות ביסוס של מוקד אמפירי ל ” גוף ” , באמצעות אימוץ גישה של מקרי מחקר מחוליים ובאמצעות הסתמכות על כלים מחקר המחול . לשם כך , נדרש בתחילה למקם את מקרי המחקר המחוליים הנבחרים על רקע כמה תמות ונושאים עיקריים העולים מתוך חקר הגוף בתיאוריית החברה והתרבות . מקרי המחקר המחוליים העלו כמה נושאים מתודולוגיים ותיאורטיים , שסייעו בתורם לשפוך אור על פולמוסים בתיאוריית התרבות העכשווית . העניין ב ” חקר גוף ” , כמו שהומחש בפרקים 1 ו – , 2 ניכר במגוון של תת – דיסציפלינות במדעי החברה . להתפתחויות פוסט – פוזיטיביסטיות בתיאוריית החברה והתרבות ( פמיניזם , פסיכואנליזה , פוסט סטרוקטורליזם ופילוסופיה חברתית ) הייתה השפעה ניכרת על העברת " הגוף ” למרכז הבמה של זירת מדעי החברה . כמו שהומחש בפרק , 1 תיאורטיקנים טענו בתחילה שהגוף נעדר או , במקר...  אל הספר
הוצאת אסיה