[6] מחול ושונות: ביצוע / ייצוג / שכתוב של הגוף

הקדמה למחקר הפמיניסטי , כמו שצוין בפרק , 4 השפעה חשובה על חקר המחול מאז סוף שנות השמונים , כמו גם על מחלוקות מהזמן האחרון בקשר לגוף בתיאוריית החברה והתרבות . ההשפעה של סוגי השיח הפמיניסטיים ניכרת אולי יותר מכול בחקר הצורות של המחול הבימתי המערבי . אין זה מפתיע , בהתחשב בעובדה שהגוף הוא לרוב האמצעי הראשי של המבע ושל הייצוג במחול המערבי ושרוב מבצעי המחול הם נשים . יתרה מזאת , גם רוב חוקרי המחול הם נשים . כמו שצוין בפרקים הקודמים , התנועה הזאת ברובה חד – סטרית – מהפמיניזם לחקר המחול ( ראו . ( 1998 , Desmond ; 1997 , Foster ; 1993 a , Thomas בנוסף לכך , מחקרים של מחול חברתי עמדו על היחסים שבין המגדר למחול . מחציתו הראשונה של הפרק מתמקדת בעיונים במגדר , בגזע , במיניות ובמחול בארבעה מחקרים אתנוגרפיים של מחול חברתי . הדיון מספק נקודת מבט אמפירית יותר ומרחיב את חקר המגדר גם לנושאים של גזע ושל מיניות . תשומת הלב מופנית לאחר מכן לבחינה של הדרכים שבהן ייצוגים של נשים ושל מיניות במחול מנותחים במחקרים החדשים של היסטוריית המחול . לסיום , אבחן את הקישור חסר העוררין לרוב בין המחול לבין חירות והתנגדות ...  אל הספר
הוצאת אסיה