תוכן העניינים

תודות • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 7 הקדמה • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9 ] חלק א [ גופים של תרבות ] 1 [ הגוף בתרבות : לפני פרויקט הגוף • • • • • • • • • • • • • • • • • 17 ] 2 [ הגוף בתרבות : פרויקט הגוף • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 49 ] 3 [ האתנוגרפיה רוקדת שנית • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 89 ] חלק ב [ מחול , הגוף ותיאוריית תרבות ] 4 [ הגוף במחול • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 125 ] 5 [ שחזור מחול : חיפוש אחר אותנטיות ? • • • • • • • • • • • • • 165 ] 6 [ מחול ושונות : ביצוע / ייצוג / שכתוב של הגוף • • • • 197 ] 7 [ לרקוד את הלילה : תרבות הרייב והקלאבינג • • • • 237 סיכום • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 283 הערות • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •...  אל הספר
הוצאת אסיה