מפתח מידות, משקלות ומטבעות

אמה , אמות 200 גרוש 538 גרושוש ה 570 568 520 92 - 90 דוקאט " י 102 דינרים 202 זהוב , זהובים 571 526 301 300 222 196 186 8 זוז , זוזים 514 464 462 460 320 298 כיכר נחושת 525 - 523 מאידיש , מאידי ה 569 523 458 292 מנה 484 480 479 פרחים ה 572 571 514  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה