מפתח לעזים

אלראקאן = קלף העשוי משכבת העור הקרויה דרמיס . 587 אלתאזם = החכר מס 292 אסקלא = מעגן , מקום גבית המיסים בנמל 292 אפנדי = דיין מטעם המלכות , תואר כבוד ה אצלאן , אסלן = אריה 118 אקיל אמיגו = אותו האהוב 134 130 118 102 באזאר = מסחר 74 70 באשה , פאשה = שליט מטעם הסולטן העות ' מאני ה 342 334 332 328 - 326 בואקי = שאריות , חובות נשארים 458 בוש , בוץ = משי 416 ג ' אוש , צ ' אוש = שליח רשמי 470 94 90 ג ' אמביה , ג ' מבייה = סיף הנחגר בצידי הגוף . 467 ג ' אמכיה = בגד שרד , שכר 474 470 467 328 ג ' וייאש , ג ' וייאס = תכשיטים 472 ואקפ = הקדש ה זאראפאנאג ' י = פקיד המטבעה 98 94 92 90 חוג ' ה = פסק בית דין , תעודה 526 חכום = כתב מינוי 332 חצל = מחסן או מגורה 458 חראמיש = מוחרמים , ארורים 90 טורמינטוש = עינויים 138 טיית = השפה הערבית 585 כאשופייה = מסגרת שלטונית שבראשה עומד הכאשף ( ע " ע כאשף ) 334 332 328 כאשף = מפקח או מושל מחוז 332 330 328 326 כליג ' = מפרץ 276 275 ליש ' = גופה 134 מוג ' וד = נמצא , מצאי 464 462 458 מורג ' אן , מרג ' אן = אלמוגים 557 מורייס = סוג של רוטב דגים העשוי מדם שניגר מקרבי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה