ENA 3372.1 2 הרב חסיד 1 חתן הרב אברהם הלוי

נושאי התשובה שתי תשובות : א – בעניין גוי שהביא חביות יין סתומות שלא היה עליהן חותם אבל היה סימן היכר שהיין יצר על ידי ישראל . אם היין מותר בשתייה או אסור ? ב – בעניין ספינה מרודוס שבתוכה היו תשעה כדים ( או חביות ) יין סגורים בפקק אבל לא חתומים . השאלות והתשובות נכתבו במכתב ששלח יהודי תושב עכו שקיבל לידיו את השאלות והעבירן למשיב " הרב החסיד " . את התשובות העתיק מפיו והעלה אותן על הכתב . בראש המכתב מקונן הכותב ברמיזה על מפלה צבאית שהתרחשה על גדות הנילוס והייתה מלווה ברעב ובהרג רב . יש לשער כי הקינה מתייחסת למסע הצלב בראשות מלך צרפת לואי התשיעי , בקרב פארסכור ( , ( Fariskur שהתנהל באפריל . 1250 המכתב עם התשובות שלפנינו נכתב כנראה באותה שנה . על כל פנים , לא לאחר שנת 1291 שבה נכבשה עכו על ידי הממלוכים , שהרסו את העיר וחיסלו בה את הקהילה היהודית . מהמכתב עולה שהכותב קיים קשרים עם " הערלים " ( הנוצרים ) ואף היה מידידיו של מושל עכו ( " השר " ) . מקום כתיבה וזמן : עכו ; עברית ; כתיבה מזרחית ; מחצית שנייה של המאה הי " ג . חומר ומצב השתמרות : נייר ; נקוב וקטוע ; דף אחד צד א ' 31 – שו ' , צד ב ' ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה