ENA NS 17.14 13 בלתי ידוע

נושאי התשובה בעניין אחים שירשו מאביהם כמות של חיטים שאוחסנו אצל אחד מהם ( כנראה האח הגדול ) . לאחר זמן הופתעו לגלות שאחיהם מכר את החיטים על דעת עצמו במחיר מוזל . טענתו הייתה שהחיטים החלו להתקלקל , לכן מכרם מבלי לשתפם בהחלטתו . האחים דחו את הסבריו והם תובעים ממנו פיצוי על הנזק שגרם להם ודורשים שיישבע " שבועת אפוטרופוס " שלא מעל בכספים שקיבל . מקום כתיבה וזמן : ארמית ועברית ; כתיבה ספרדית ; המאות הט " ו - הט " ז ? חומר ומצב השתמרות : נייר ; קרוע ונקוב מאוד ; דהוי מאוד ; דף אחד ; צד א ' 35 – שו ' ; צד ב ' – ריק . מידות הנייר : ; 12 . 2 x 29 . 5 מידות הכתוב : ; 10 . 7 x 24 שוליים : עליונים ; 2 . 5 תחתונים ; 4 . 1 ימניים ; 0 . 9 חיצוניים . 0 הערות תוכן : השאלה חסרה . על פי הקטע שלפנינו קשה לקבוע את זמנה . על פי לשונה היא אולי הולמת את תקופת הראשונים . התשובה צד א' . 1 עמדתי על דברי השאלה ובינו { ת } י עניניה וחקרתי אולי אמצא פנים . 2 לפ { ט } ור { אותו משבועה ול } א מצאתי מפני הדין דאמינא ליה להאי אחא מי . 3 אמ { ..... ] { ר ] או אתה קפצת מעצמך למכור חלקך וחלק אחיך . 4 או אח [ ... ] ך על עצ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה