ENA 3581.3 9 בלתי ידוע

נושאי התשובה משרידי המילים והמשפטים שנותרו בקטע זה , יש לשער שהתשובה עוסקת בתביעה של סוחר שתבע את הסוכנת שלו על ששלחה לו משלוח של אבני חן בדרך מסוכנת ( אולי בדרך הים ובעקבות סערה שאיימה להטביע את הספינה , הושלך הארגז עם הסחורה ) . הנתבעת השיבה שלא ידעה שהמכתב שקבלה ממנו נכתב על ידו , לפיכך לא ראתה חובה למלא בקפדנות את הוראותיו בדבר המשלוח . טענת הסוחר היא שלא היה מקום לטעות מעין זו , משום שהמכתב היה חתום בחותמו האישי וחותם זה לעולם אינו יוצא מתחת ידו ואין איש שעושה בו שימוש מלבדו . מקום כתיבה וזמן : עברית ; כתיבה מזרחית - ספרדית רהוטה ; המאה הי " ח - הי " ט . חומר ומצב השתמרות : נייר ; קטוע ; דף אחד [ דו צדדי ]; צד א ' 17 – שו ' , צד ב ' 13 – שו ' . מידות הנייר : ; 4 . 5 x 10 מידות הכתוב : ; 3 . 5 x 8 . 4 שוליים : עליונים ?[;[ תחתונים : צד א ' , 0 – צד ב ' ; 3 . 1 – פנימיים ?[;[ חיצוניים [ . ?[ התשובה צד א' ... . 1 ] עמו [ ... ... . 2 ] תם הרביע לבד ש [ ... ... . 3 ] ע בחותם שלי [ ... ... . 4 ] פעמי ' לקחתי אני [ ... ... . 5 ] ועל מה שחזר { ה ? } ... ] ... . 6 ] שאם כת ' או הט ' לשל { ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה