ENA 2865.31 7 בלתי ידוע

נושאי השאלה קטע משאלה בעניין רב שהתבקש לצרף חתימתו על כרוז הקורא לציבור להימנע משבועות שווא . השואל מתלבט אם הוא ראוי לצרף את חתימתו לכרוז . מקום כתיבה וזמן : עברית ; כתיבה ספרדית מזרחית בינונית ; המאה הי " ז ? חומר ומצב השתמרות : נייר ; דהוי , קטוע ; דף אחד ; צד א ' 10 – שו ' , צד ב ' – ריק . מידות הנייר : ; 11 . 6 x 12 . 3 מידות הכתוב : ; 4 . 2 x 4 . 5 שוליים : ללא שוליים . הערות תוכן : כתב היד דהוי ביותר . הקטע שלפנינו נכתב על נייר בגודל 4 . 2 x 4 . 5 ס " מ שהודבק על דף בלוי וקטוע שהוצא כנראה מכריכה של ספר ( 4 הדפים הנוספים הריקים מכ " י זה [ ENA 2865 . 32 - 35 ] הם מאותו הספר ) . הקטע שבצד , ENA 2865 . 33 v דהוי ביותר , וספק גדול אם יש לו קשר לכ " י שלפנינו ( . ( ENA 2865 . 31 r השאלה צד א' . 1 עם היות שזה היהודי . 2 המוביל כתבי כל הקהל { ות } . . 3 הקדושות רץ אחרי . 4 המצוה } הג { דולה הזאת . 5 להרים מכשול השבועה מ } . 6 } דרך בת עמי ו [ .. ] ליה . 7 עלי אחתום שמי פחד { תי } . 8 ואני לא לבלתי הוו כד { י } . 9 יורוני ? א { ם א } ני ראוי לזה ... . 10 ] אזל [ ... ] כל [ ... ] וחלה [ ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה