ENA 2825.11 6 בלתי ידוע

נושאי התשובה קטע מתשובה בעניין יבם שביקש לדחות את חובת הייבום מעבר לג ' חודשי הבחנה , למועד בלתי ידוע . והיבמה אינה רוצה להמתין , ודורשת שהוא ייבם אותה או יחלוץ לה מיד . בתשובה המשיב קושר עצמו לסיפור המעשה ומסתבר שהיבמה הייתה בתו או בת משפחתו . הוא מוסיף כי בצעירותו עסק בתורה אך נאלץ לעזוב את תלמודו מחמת אונסו ( דהיינו , לצורך פרנסתו ) . ואף שכבר אינו שקוע בד ' אמות של הלכה , עדיין כוחו במותניו ויש לאל ידו לנסות ולברר את ההלכה בכוחות עצמו . בהמשך התשובה הוא מפרט את רשימת ספרי הפסיקה והשו " ת שבביתו , אך לדבריו לא מצא בהם התייחסות לשאלה דומה ולכן הוא מנסה לברר את ההלכה מתוך הספרות התלמודית . מסתבר שאת תשובתו , הכתובה בכתב נאה בידי סופר מיומן , שלח לגדולי החכמים כדי לשכנע אותם בצדקת עמדתו . מקום כתיבה וזמן : עברית ; כתיבה ספרדית מזרחית בינונית ; המאה הי " ז ? חומר ומצב השתמרות : נייר ; קטוע בראשו ובסופו ; דף אחד [ דו צדדי ]; 17 שו ' . מידות הנייר : ; 12 x 8 . 4 מידות הכתוב : ; 8 . 2 x 6 . 5 שוליים : עליונים ; 0 . 4 תחתונים ; 1 - 0 . 8 פנימיים ; 1 . 8 חיצוניים . 1 . 9 - 1 . 7 הערות תוכן :...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה