ENA NS I.54 3 בלתי ידוע

נושא השאלה בעניין אדם בשם מאיר גאביזון שהתבקש על ידי האמיר של מצרים לספק לו כמות גדולה של מטילי נחושת בהקפה לצורך הנפקת מטבעות . גאביזון שידע שאין לסמוך על שטרי חוב של האמיר , חשש לשים את כספו על קרן הצבי . לפיכך שכנע את האמיר לבצע עמו עסקה סיבובית : גאביזון כביכול יעביר את מטילי הנחושת לחיים סרגוסי ( שהיה אחד מעובדיו של האמיר ) תמורת שטר חוב שיקבל ממנו , וסרגוסי ילווה כביכול את המטילים לבית המטבעה של האמיר בתמורה לשטר חוב שייתן לו האמיר . כלומר , גאביזון יגבה את חובו ישירות מסרגוסי ; ואילו סרגוסי יהיה תלוי בחסדו של האמיר . סרגוסי מחה בפני גאביזון על העסקה וביקש למנעה , אך זה שכנע את האמיר לבצע את העסקה כפי שהיא . סרגוסי שחשש להתעמת עם האמיר ולהסתכן באבדן פרנסתו , חתם לבסוף על שטר החוב כלפי גאביזון ; אך הקדים וחתם גם על שני שטרי מודעה בפני עדים , בהם הוא מפרט את הלחצים מצד גאביזון והאמיר , שבגינם נאלץ לחתום על שטר החוב בניגוד לרצונו החופשי וללא קבלת כל תמורה . מקום כתיבה וזמן : מצרים ; עברית ; כתיבה ספרדית מזרחית רהוטה ; תחילת המאה הי " ז . חומר ומצב השתמרות : נייר ; מקוטע מג ' צדדיו ו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה