ENA 2365.13-14 3 ר' יהודה חאמי

נושאי התשובה בעניין קטנה שאביה השיאה לצעיר יהודי , בנו של סוחר ידוע , ולאחר הנישואין התאסלם כדי לזכות במעמד וסמלי שלטון שנועדו למוסלמים בלבד . לאחר שהפצירו בו לתת גט לאשתו , הוא נאות , והקטנה מינתה את אביה להיות שליח קבלה . הבעל נתן את הגט לאב שמסר כנהוג את הגט לדיינים כדי שיקרעוהו . השאלה שהתעוררה היא , אם יש תוקף למעשה גירושין כאשר האב מקבל את הגט עבור בתו הקטנה . המשיב קבע שהבעל לא ידע שהאב הוא שליח קבלה . לכן , יש להניח שהוא מסר לו את הגט כדי לזכות אותו לבתו . בנסיבות העניין , כיוון שהגירושין טובים לאישה , חל כאן הכלל " זכין לאדם שלא בפניו " , והאישה זכתה בגט והגירושין חלים . ר ' יעקב קשטרו ( ראו להלן הערת תוכן ) חלק על דברי המשיב ופסל את הגט משלוש סיבות : א – ההנחה שהבעל לא ידע שהאב הוא שליח קבלה אינה מדויקת . הבעל נתן את הגט לאב ביודעו שהוא שליח קבלה וכלל לא התכוון שהאב יזכה את הגט לבתו . – ב גילוי דעתה של הקטנה שרצונה להתגרש הוא חסר תוקף , ולכן חל הכלל ש " אין חבין לאדם שלא בפניו " . ג – הנחת המשיב כי הבעל לעולם לא ישוב ליהדות , לא היה לה על מה לסמוך . ר " י קשטרו אף הוסיף שלאחר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה