קיצורים ביבליוגרפיים

רשימה זו כוללת את החיבורים והפרסומים מספרות המחקר שהוזכרו בכרך זה וצוטטו בציון מקוצר , רשימת החיבורים מהספרות הרבנית והמפתחות יבואו בסוף כרך זה . אבינרי = יצחק אבינרי , היכל רש " י , א - ב , ירושלים תש " ם . אברמסון , הלכות ספר תורה = שרגא אברמסון , " הלכות ספר תורה ( ' גנזי מצרים ' ) " , סיני צה ( תשמ " ד ) , עמ ' קצז - רח ; צח ( תשמ " ו ) , עמ ' א - כא ; צט ( תשמ " ו ) , עמ ' קצג - ריד ; קה ( תש " ן ) , עמ ' ריב - ריט . , – מלח מהו = שרגא אברמסון , " מלח מהו ? " , לשוננו מ ( תשל " ו ) , עמ ' . 189 - 178 , – רב יוסף ראש הסדר = שרגא אברמסון , " רב יוסף ראש הסדר " , קרית ספר כו ( תש " י ) , עמ ' . 95 - 72 אדלר E . N . Adler , ‟ An Eleventh Century Introduction to the Hebrew Bible : Being a Fragment = from the Sepher ha - Ittim of Rabbi Judah ben Barzilai of Barcelona ” , JQR , 9 ( 1897 ) , pp . 669 - 716 [ יצא לאור גם כתדפיס : גנזי מצרים , הלכות ספר תורה , לענ " ד לר ' יהודה הנשיא אלברגילוני , אוקספורד . [ 1897 אלבה = עדו אלבה , הגויל והקלף , קרית ארבע , חברון תש " ס . אלוני ושייבר = אל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה