תוכן עניינים

קיצורים ביבליוגרפיים התשובות שבכתבי היד כרך ב – מצרים , תורכיה , תשובות אנונימיות , תשובות נוספות ג – מצרים – ENA 2639 . 18 . 1 ר ' דוד בן זמרא ....................................................................................................................... 455 - 449 בעניין כשרותו של גט שנשלח מהעיר פמגוסטה שבקפריסין , שהסופר כתב בו את שם העיר בשתי תיבות " פמא גושטא " . – ENA 3390 . 17 + ENA 2607 . 26 . 2 ר ' דוד בן זמרא [ 466 - 456 ......................................................................... ?[ בעניין שני שותפים שפירקו שותפות וערכו ביניהם חוזה שהסדיר בינם את חלוקת הרכוש ופריעת החובות העתידיים . אחד השותפים החליט לעכב את מסירת הרכוש השייך לחברו , עד שזה יספק לו בטוחות להבטחת חלקו בפירעון החובות העתידיים . – ENA 2365 . 13 - 14 . 3 ר ' יהודה חאמי ................................................................................................................ 486 - 467 בעניין קטנה שמינתה את אביה להיות שליח קבלה לגיטה , והאב טוען שקיבל את הגט כדי לזכותו לה – האם הגירושים ח...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה