מילואים

Shmuel Glick | Seride Teshuvot of the Ottoman Empire Sages שני הכרכים של הספר כוללים שרידי תשובות מחכמי האימפריה העות ' מאנית מגניזת קהיר שבאוסף א " נ אדלר שבספריית ביהמ "ד לרבנים באמריקה . חכמי ישראל מהאימפריה העות ' מאנית במאות הט " ז - הי "ט הותירו אחריהם מורשת מפוארת בתחומים תורניים שונים . בולטת בהם ספרות השאלות והתשובות שהנה תחום מרכזי בספרות הרבנית של התקופה . חלק ניכר משרידי התשובות שבסדרה זו מתפרסם כאן לראשונה , בצירוף תצלומי כתבי היד , ובליווי מבואות שמגוללים את סיפורה המיוחד של כל תשובה ותרומתה למחקר ההלכתי , ההיסטורי או הביוגרפי . כתבי יד אחדים הם טיוטות אוטוגרפיות של המשיבים . ניתוח הגירסאות שבכתבי יד אלו והשוואתן לנוסח הסופי שהובא לפני השואל מלמדים רבות על דרך גיבוש התשובה , על הלך מחשבתו של המשיב ועל מערכת שיקוליו עד להתהוות הגרסה האחרונה . המחבר , פרופסור שמואל גליק , הוא ראש מכון שוקן למחקר היהדות שליד ביהמ " ד לרבנים באמריקה . עם ספריו הקודמים העוסקים בחקר ספרות השו " ת נמנים " שרידי תשובות מחכמי האימפריה העות ' מאנית מגניזת קהיר שבאוספי קמברידג '" , " שרידי תשובות מא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה